Όροι Χρήσης

Αρχική / Όροι Χρήσης

1. Εφαρμογή των γενικών όρων πώλησης

Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλέφωνο : 211 41 27 470
Εmail : info@vabene.com.gr
Δευτέρα – Κυριακή : 9:00 – 21:00

 

2. Εφαρμογή των γενικών όρων πώλησης

Η αποδοχή των Γενικών Όρων Πώλησης συνεπάγεται την εφαρμογή στο σύνολό τους. Ισχύουν για κάθε καταχωρημένη παραγγελία στο site vabene.com.gr. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Va Bene και του Πελάτη. Ο Πελάτης αποποιείται το να επικαλεστεί αντίφαση στο σύνολο του κειμένου, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για το Va Bene.

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης μπορούν να τροποποιηθούν, ωστόσο σε κάθε παραγγελία του Πελάτη ισχύουν οι όροι που αναγράφονται την ημερομηνία που περάστηκε η παραγγελία στο site. Οι αλλαγές στους όρους πώλησης είναι δεσμευτικές για τους χρήστες της ιστοσελίδας μετά την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, και δεν αφορούν παλαιότερες συναλλαγές.

Κάθε χρήστης του site οφείλει να σέβεται τους γενικούς όρους πώλησης.

 

3. Ισχύς της προσφοράς

Οι πωλήσεις προορίζονται αποκλειστικά για τους πελάτες που διαθέτουν διεύθυνση αποστολής στην Ελλάδα ή την Κύπρο.
Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.
To Va Bene δεσμεύεται να ειδοποιεί τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει καταχωρήσει παραγγελία με προϊόν μη διαθέσιμο. Σε περίπτωση πιστωτικού ή αποδεικτικού εγγράφου παραγγελίας με μη διαθέσιμο προϊόν, το Va Bene δεσμεύεται να προτείνει αντικατάσταση προϊόντος στον Πελάτη μέσα σε 15 ημέρες. Η παραγγελία έχει αυτομάτως ακυρωθεί.

 

4. Παρουσίαση των προϊόντων

Τα προϊόντα που διατίθενται για πώληση περιγράφονται και παρουσιάζονται με τον λεπτομερέστερο δυνατό τρόπο. Ο Πελάτης δεσμεύεται να έχει γνώση της περιγραφής του κάθε προϊόντος με σκοπό να γνωρίζει τις ιδιότητες και τα βασικά χαρακτηριστικά. Ο Πελάτης δεσμεύεται να είναι ενημερωμένος πριν την καταχώρηση της παραγγελίας. Η επιλογή και η αγορά ενός Προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.
Ωστόσο, εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με την παρουσίαση του προϊόντος, το Va Bene δε φέρει καμία ευθύνη. Κάθε πελάτης καλείται να ενημερώσει το Va Bene για όποιο λάθος εντοπιστεί στα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

 

5. Δημιουργία λογαριασμού

Ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη, πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του παραγγελία. Θα χρειαστεί να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες : ηλεκτρονική διεύθυνση, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης,ολοκληρωμένη διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου. Σε αυτό το σημείο, ο Πελάτης δημιουργεί τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του, ο οποίος είναι προσωπικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ίδιο. Να αποφεύγεται η γνωστοποίηση σε τρίτους.
Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Κάθε πλαστοπροσωπία ή δήλωση ψευδούς ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού και σε ποινική δίωξη. Πολλαπλές καταχωρήσεις, χρήση του λογαριασμού από άλλα πρόσωπα ή άλλες δόλιες ενέργειες, μπορούν να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του λογαριασμού.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι σε θέση να δεσμεύσει και να προβεί στην αγορά προϊόντων που προσφέρονται στην ιστοσελίδα vabene.com.gr.
Το Va Bene αρνείται οποιαδήποτε πώληση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, χωρίς προηγουμένως την απαραίτητη γονική συναίνεση, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται συνεχώς.

 

6. Τιμή των προϊόντων

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων και όλων των φόρων για την Ελλάδα και την Κύπρο, εκτός από τα έξοδα αποστολής. Εάν υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό του ΦΠΑ, η αλλαγή συνυπολογίζεται στην τιμή των προϊόντων χωρίς προηγουμένως να ειδοποιηθεί ο Πελάτης. Το Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή αλλά τα προϊόντα τιμολογούνται με την τιμή που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας.

Οι τιμές υπολογίζονται με βάση τις ενδεχόμενες εκπτώσεις που διατέθηκαν από το site του Va Bene. Αυτές οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, όπως αναφέρεται στο site του Va Bene, το Va Bene διατηρεί το δικαίωμα, εκτός από αυτό το χρονικό διάστημα της επικύρωσης, να τροποποιήσει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα επεξεργασίας, εκτέλεσης, μεταφοράς και παράδοσης που θα χρεώνονται επιπλέον, καθώς αυτά καθορίζονται στο site. Η αιτούμενη εξόφληση για τον Πελάτη αφορά το συνολικό ποσό της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω εξόδων.

Η απόδειξη εκδίδεται από το Va Bene. Μπορείτε να κατεβάσετε την απόδειξή σας από το site όπου πραγματοποιήθηκε η παραγγελία.

 

7. Παραγγελία και ασφαλής πληρωμή

7.1 : Πληρωμή

Ο πελάτης επικυρώνει την παραγγελία του, όπως αναφέρεται παρακάτω. Η επικύρωση αυτή συνεπάγεται την αποδοχή των γενικών όρων πώλησης του Va Bene. Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα Va Bene ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του.
– Διαλέγει το μέγεθος και το χρώμα
– Στο καλάθι, ελέγχει τα στοιχεία της παραγγελίας (το χρώμα, την ποσότητα, το μέγεθος, την τιμή, κλπ…) με δυνατότητα τροποποίησης, προσθήκη ή διαγραφή ορισμένων προϊόντων.
– Κατά την πρώτη του παραγγελία, συμπληρώνει μία φόρμα δημιουργίας λογαριασμού με κωδικό πρόσβασης.
– Αν ο πελάτης επωφελείται από μια ειδική προσφορά πληκτρολογεί πρώτα τον κωδικό που έχει αποσταλεί στο ειδικό πεδίο για τον σκοπό αυτό.
– Επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής, τον τρόπο παράδοσης, την διεύθυνση παράδοσης.
– Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, επιβεβαιώνει την παραγγελία οριστικά και αμετάκλητα με τα αποτελέσματα που παρατίθενται παρακάτω. Κάθε επικυρωμένη παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.
– Ένα email επιβεβαίωσης της παραγγελίας αποστέλλεται με το τελικό ποσό της παραγγελίας μετά την παραλαβή (η οποία δεν είναι μια κατάθεση). Τα Προϊόντα είναι κατοχυρωμένα για 7 ημέρες.

Κάθε επικυρωμένη παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων που πωλούνται από το Va Bene προς όφελος του Πελάτη, θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πλήρη και ορθή πληρωμή από τον τελευταίο, και αυτό ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Η ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας δεν αποκλείει τον κίνδυνο απώλειας ή φθοράς των αγαθών που θα είναι σε βάρος του Πελάτη από την παράδοση στο σπίτι του.

Ο Πελάτης οφείλει να επαληθεύσει την ακρίβεια της παραγγελίας και να αναφέρει τυχόν σφάλματα αμέσως.

7.2 : Πληρωμή

Πληρωμή με αντικαταβολή (κόστος 4 ευρώ) με τη Γενική Ταχυδρομική
Ο πελάτης μπορεί να εξοφλεί τις παραγγελίες με αντικαταβολή (κόστος 4 ευρώ) με τη Γενική Ταχυδρομική για Ελλάδα και παράδοση αεροπορικώς εντός δύο εργάσιμων ημερών στην Κύπρο (κόστος 12 ευρώ), χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης ,τα οποία δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν. Η πληρωμή πρέπει να εξοφληθεί με μετρητά.

7.3 : Σφάλμα πληρωμής

Το Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από Πελάτη που δεν έχει καταβάλλει ολόκληρο ή μέρος της πληρωμής προηγούμενης παραγγελίας ή με τον οποίο εκκρεμεί κίνδυνος απάτης.

7.4 : Επιβεβαίωση πληρωμών

Το Va Bene ελέγχει όλες τις παραγγελίες που τοποθετούνται στο site του. Αυτός ο έλεγχος έχει σκοπό να προστατεύσει το Va Bene από καταχρηστικές πρακτικές : κλοπή ταυτότητας, απάτες πληρωμής.

7.5 : Ασφάλεια πληρωμών

Για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληρωμών, το Va Bene χρησιμοποιεί την υπηρεσία ασφαλούς πληρωμής. Αυτή η υπηρεσία ενσωματώνει το πρότυπο ασφάλειας SSL. Τα εμπιστευτικά δεδομένα (ο αριθμός της τραπεζικής κάρτας έως 16 ψηφία, η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός ασφαλείας CVV) είναι τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται άμεσα στον server της τράπεζας χωρίς να διέλθουν από τα φυσικά μέσα των servers του Va Bene. Το σύστημα πληρωμών παρέχει ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που θα αποτελέσει απόδειξη του ποσού και την ημερομηνία της συναλλαγής.

 

8. Αποστολή από το Va Bene

Ο χρόνος παράδοσης μετριέται πάντα σε εργάσιμες ημέρες και από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας (Σάββατο, Κυριακή και αργίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης). Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ανωτέρας βίας που θα καθυστερούσε την παραλαβή, το Va Bene δεν θεωρείται υπεύθυνο.

8.1.Ελλάδα

Παράδοση με την Γενική Ταχυδρομική
Παράδοση : 1-2 εργάσιμες ημέρες
Χρέωση παράδοσης : 4€

8.2.Κύπρος

Παράδοση με Γενική Ταχυδρομική:
Παράδοση: 2 εργάσιμες ημέρες
Χρέωση : 12€


9. Επιστροφή

Κατά τη διάρκεια των περιόδων εκπτώσεων, ΔΕΝ γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το site του Va Bene μπορούν να επιστραφούν αν ο πελάτης δεν θέλει να κρατήσει ένα προϊόν για τους νόμιμους λόγους: το προϊόν δεν αρέσει, δεν είναι το σωστό μέγεθος, δεν είναι το αναμενόμενο χρώμα, κλπ. Τα προϊόντα του Va Bene μπορούν να αντικατασταθούν.

Για να γίνουν δεκτές, οι επιστροφές πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-Το(α) προϊόν(τα) δεν πρέπει να φορεθεί(ούν) σε εξωτερικό χώρο. -Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση,
-Το(α) προϊόν(τα) που επιστρέφεται(ονται) πρέπει να ανταποκρίνονται στο(α) προϊόν(τα) που παραδόθηκε(αν),
-Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να επιστραφεί(ούν) στο κουτί τους χωρίς αυτό να έχει υποστεί φθορές (το κουτί δεν θα πρέπει να έχει κολληθεί), το πακέτο στο οποίο θα τοποθετηθεί το προϊόν θα πρέπει να είναι σωστά κλεισμένο,
-Το(α) προϊόν(τα) θα πρέπει να επιστραφεί(ούν) εντός 10 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.
– Οι άδειες συσκευασίες είναι αιτία για άρνηση κάθε αλλαγής ή επιστροφής,
– Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία επιστροφής.

Κάθε πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα άρνησης της παραλαβής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/UΕ για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται στην ιστοσελίδα του Va Bene. Αυτό θα πρέπει να το πράξει εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας από τον ίδιο ή από τρίτους που ενεργούν με εντολή του. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε αποσταλεί με e-mail ή με κούριερ Γενική Ταχυδρομική μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ενδεχομένως μέσω της ακόλουθης συμπληρωμένης φόρμας:
Υπόψιν του Va Bene, …, …, … στο email info@vabene.com.gr
Από αυτή την στιγμή σας ειδοποιώ για την αποχώρησή μου από τη σύμβαση για την πώληση του/των ακόλουθων :
Αριθμός του/των προϊόντων :
Αριθμός παραγγελίας :
Η παραγγελία έγινε στις …… και παραλήφθηκε στις…..
Επίθετο του καταναλωτή :
Διεύθυνση του καταναλωτή :
Έγινε στις
Υπογραφή (αν αυτό έγινε γραπτά στο χαρτί)

Ο πελάτης στη συνέχεια θα μπορεί να επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων της παραγγελίας σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία (ένας έλεγχος θα πραγματοποιηθεί), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εξαιρουμένων των πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από το γεγονός ότι ο πελάτης έχει επιλέξει, εάν είναι απαραίτητο, ένα είδος παράδοσης άλλο από το συγκεκριμένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από το Va Bene). Τα έξοδα επιστροφής είναι στον πελάτη. Αυτή η επιστροφή θα πρέπει να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του εντύπου υπαναχώρησης.

10.1 : Τα μέσα για να κάνετε μία επιστροφή είναι τα ακόλουθα :

– Ελλάδα: δωρεάν επιστροφή αποκλειστικά με τη Γενική Ταχυδρομική.
– Κύπρος: δωρεάν επιστροφή αποκλειστικά με τη Γενική Ταχυδρομική.

10.2 : Η διαδικασία επιστροφής είναι η ακόλουθη :

Βήμα 1 : Λογαριασμός πελάτη
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Va Bene χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης και πηγαίνετε στον τομέα « οι επιστροφές μου » για να συμπληρώσετε την φόρμα αίτησης επιστροφής.

Βήμα 2 : Παράδοση του πακέτου στον μεταφορέα
Ο πελάτης παραδίδει το δέμα στον μεταφορέα που έχει επιλεγεί στην περίπτωση της δωρεάν επιστροφής με Γενική Ταχυδρομική.
Η επιστροφή επεξεργάζεται μέσα σε 7 έως 10 εργάσιμες ημέρες.

 

11. Διαδικασίες που αφορούν τα δέματα που δεν παραδόθηκαν από τις υπηρεσίες αποστολής

11.1 : Επιστροφή με την ένδειξη: “ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ”:

Πρόκειται για δέματα που επιστράφηκαν καθώς η μεταφορική υπηρεσία δεν βρήκε τον παραλήπτη στην αναφερόμενη διεύθυνση. Μετά την παραλαβή και αποδοχή του δέματος από τις υπηρεσίες μας, το Va Bene, θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να του αποστείλει και πάλι την παραγγελία εφόσον το προϊόν είναι ακόμη διαθέσιμο, ή να προβεί σε επιστροφή χρημάτων της παραγγελίας, εφόσον η πληρωμή έχει γίνει, κατ’ επιλογή του πελάτη.
Tο Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων κι όχι στην επανάληψη αποστολής της παραγγελίας, στην περίπτωση επανειλημμένων επιστροφών με την ένδειξη “ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ”.

11.2 : Επιστροφές για δέματα με την ένδειξη “ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΚΕ”:

Πρόκειται για δέματα, τα οποία οι παραλήπτες δεν αναζήτησαν μέσα στην προθεσμία που δίνεται, ούτε απάντησαν στις προσπάθειες της μεταφορικής για παράδοση του πακέτου. Μετά την παραλαβή και αποδοχή του δέματος από τις υπηρεσίες μας, το Va Bene θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να του αποστείλει και πάλι την παραγγελία εφόσον το προϊόν είναι ακόμη διαθέσιμο, ή να προβεί σε επιστροφή χρημάτων της παραγγελίας, εφόσον η πληρωμή έχει γίνει, κατ’ επιλογή του πελάτη. Tο Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιστροφή των χρημάτων κι όχι στην επανάληψη αποστολής της παραγγελίας, στην περίπτωση επανειλημμένων επιστροφών με την ένδειξη “ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΚΕ”.

11.3 : Επιστροφές με την ένδειξη “ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ”:

Πρόκειται για πακέτο που ο πελάτης αρνήθηκε την παραλαβή του. Μετά την παραλαβή και αποδοχή του πακέτου από το Va Bene, ένα κουπόνι θα πιστωθεί στον λογαριασμό του πελάτη εντός 72 ωρών από την παραλαβή του πακέτου. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση του κουπονιού του και επιστροφή χρημάτων άμεσα στην “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» του Va Bene.

Σε περίπτωση επιστροφής του δέματος με τις ενδείξεις “ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ”, “ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΚΕ” ή “ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ” το Va Bene δεν εγγυάται την κράτηση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν και ενδέχεται να προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων της παραγγελίας εάν το ή τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα.

 

12. Ευθύνη

Για όλα τα στάδια πρόσβασης στην ιστοσελίδα, πλοήγησης, συμπλήρωσης φορμών, παραγγελίας, αποστολής ή κάθε άλλης υπηρεσίας, η εταιρία Va Bene φέρει μόνο υποχρέωση καταβολής προσπάθειας. Συνεπώς, το Va Bene δε φέρει καμία ευθύνη για κάθε φθορά ή ζημία που προήλθε από τη χρήση του διαδικτύου, και που είναι ξένες ως προς την επιμέλεια και προσοχή του Va Bene. Ειδικότερα, η Va Bene δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού.

13. Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας Va Bene, οπτικά ή ηχητικά, συμπεριλαμβανομένης και της υποκείμενης τεχνολογίας, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, από σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Va Bene.
Κάθε υπερκειμενική ζεύξη που παραπέμπει στην ιστοσελίδα της Va Bene χρησιμοποιώντας κυρίως την τεχνική του framing, του deep-linking, του in-line linking ή κάθε άλλης τεχνικής βαθιάς ζεύξης, απαγορεύεται ρητά σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε ζεύξη, έστω και σιωπηρά επιτρεπόμενη, πρέπει να αφαιρείται μετά από απλή αίτηση της Va Bene.

 

14. Ονομαστικά δεδομένα

14.1 : Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη και παραγγελιών στην ιστοσελίδα vabene.com.gr, η εταιρεία Va Bene συλλέγει προσωπικά δεδομένα.Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας (σημεία 2 και 3).

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, πράγμα που αντιστοιχεί στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση,η ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση IP καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει στο Va Bene και που τον αφορούν.

Για να καταπολεμηθούν απόπειρες καταχρηστικών πράξεων που περιγράφονται παρακάτω (σημεία 2 και 3), το Va Bene μπορεί να διατηρήσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες που αφορούν στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site, εκ των οποίων ένα μέρος του αριθμού και την ημερομηνία λήξης της τραπεζικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε στη συναλλαγή.

14.2 : Σκοποί της συλλογής προσωπικών δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς :
-τη διαχείριση των παραγγελιών στο Site,
-τη δημιουργία εμπορικών στατιστικών, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και αγοραστικών συμπεριφορών,
-τη σύναψη και διαχείριση αρχείων, πράγμα που συμπεριλαμβάνει κυρίως τεχνικής φύσεως διαδικασίες όπως τυποποίηση, εμπλουτισμό και την αντιγραφή,
-την πραγματοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των πελατών,
-την επιλογή πελατών για την πραγματοποίηση ερευνών και ενεργειών προώθησης,
-την αποστολή προσκλήσεων και μηνυμάτων προώθησης εκ μέρους της Va Bene. Ο Πελάτης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από τις προσφορές αυτές πατώντας το σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των εν λόγω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
-την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων.
-την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών

14.3 : Αποδοχείς της συλλογής δεδομένων

Μόνο η εταιρία και οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβόλαιο μαζί της για την επεξεργασία των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μέσα στη Va Bene, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι το εμπορικό τμήμα, η διοίκηση, το τεχνικό τμήμα και οι υπηρεσίες ελέγχου (ελεγκτής, υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κλπ…)

Εν δυνάμει αποδοχείς των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι δημόσιοι οργανισμοί, αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των νομικών μας υποχρεώσεων, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπουργικοί νομικοί υπάλληλοι και εταιρίες είσπραξης οφειλών.

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως να αποφευχθούν παρατυπίες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα άτομα.

Μόνο η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Οι κατηγορίες των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στη Va Bene βρίσκονται εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, την εμπορική υπηρεσία, τις διοικητικές υπηρεσίες, την τεχνική υπηρεσία και τους οργανισμούς ελέγχου (ελεγκτής, υπεύθυνος για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,κλπ.). Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και οργανισμοί για την είσπραξη χρέους. Το Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει εμπορικά τα δεδομένα που έχει συλλέξει στον ιστότοπό της εάν έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, επιλέγοντας τη σημείωση “Θα επιθυμούσα να λαμβάνω τις προσφορές από συνεργάτες του Va Bene”. Στη συνέχεια, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, καταργώντας την επιλογή της ίδιας σημείωσης. Οποιαδήποτε επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεση που δόθηκε πριν από την απόσυρση είναι νόμιμη. Το Va Bene μπορεί στη συνέχεια να υποχρεωθεί να μεταφέρει τα δεδομένα σε εταιρείες του εξωτερικού. Στη συνέχεια αναλαμβάνει να κοινοποιήσει τα δεδομένα αυτά μόνο σε άλλες εταιρείες που έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

14.4 : Φύλαξη προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται κατόπιν της τελευταίας συναλλαγής που γίνεται στην ιστοσελίδα έως την ημέρα που κλείνετε το λογαριασμό πελάτη σας. Ορισμένα από τα τραπεζικά σας στοιχεία, όπως οι αριθμοί των καρτών σας και οι ημερομηνίες λήξης θα διατηρούνται για μια περίοδο 13 μηνών με σκοπό την αποφυγή υποκλοπών ηλεκτρονικά.
Το κρυπτογράφημα διαγράφεται αυτόματα μετά από κάθε επιτυχώς ολοκληρωμένη συναλλαγή. Απουσία οποιασδήποτε συναλλαγής ή ενημέρωσης του Λογαριασμού πελάτη που έχετε στο σάϊτ μας για 5 χρόνια, τα δεδομένα που σας αφορούν θα διαγράφονται αυτόματα.

14.5 : Cookies

Το Va Bene μετράει τον αριθμό των σελίδων που επισκεφτήκατε καθώς και τον αριθμό των επισκέψεων στο site και τη συχνότητα των επισκέψεων, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των « cookies ».
Ένα cookie επιτρέπει την ταυτοποίησή του Πελάτη. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση στον υπολογιστή του Πελάτη στο site vabene.com.gr (τις σελίδες που επισκεφτήκατε, την ημέρα και την ώρα της επίσκεψης, κτλ.) και τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε κατά τις επόμενες επισκέψεις σας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Η χρήση των cookies, των δικών σας ή τρίτων, που δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση του site, απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση από την πλευρά του Πελάτη. Μπορείτε να εκφράσετε την συγκατάθεσή σας ή την αντίθεσή σας στη χρήση των cookies από τον browser σας ρυθμίζοντας τον κατάλληλα.

Ορισμένα cookies που ονομάζονται “διαφημιστικά cookies” μάς επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε την πλοήγησή σας και να καταγράψουμε τα προϊόντα που είδατε. Κατόπιν, σε διάστημα το πολύ 90 ημερών θα σας παρουσιάσουμε διαφημιστικά σε σχέση ή όχι με το περιεχόμενο της προηγούμενης πλοήγησης. Τα cookies συνδέονται με το προφίλ του Πελάτη (χωρίς να χρειάζεται ταυτοποίηση). Απαιτείται επίσης η ρητή συγκατάθεσή σας με τον ίδιο τρόπο που υποδείχθηκε παραπάνω.

14.6 : Δικαίωμα πρόσβασης και μετατροπής

Όταν ο Πελάτης παρέχει προσωπικά δεδομένα, δίνει ρητά συγκατάθεση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το νόμο UE 2016/679, ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εξακρίβωσης, περιορισμού και ενίοτε ένστασης σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει απευθυνόμενος :
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : info@vabene.com.gr
με επιστολή στη διεύθυνση …
Για νομικούς λόγους, ο Πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν ή να περιορίσει την επεξεργασία αυτών.
Ο πελάτης μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή.

14.7 : Συγκατάθεση

Ο Πελάτης δεσμεύεται από πλευρά του, να τηρήσει τη συγκατάθεσή για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Va Bene, να μην δημοσιοποιήσει τα δεδομένα του και να τα κρατήσει για προσωπική χρήση. Η εταιρεία Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη την γνωστοποίηση των δεδομένων, μετά από αίτημα του Πελάτη για διαγραφή τους.

 

15. Διαγωνισμοί

Κάθε διαγωνισμός διαθέτει κανονισμούς οι οποίοι εκτίθενται στο site. Οι διαγωνισμοί που οργανώνονται από την Va Bene είναι ελεύθεροι και μπορεί να δηλωθεί συμμετοχή χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας της οποίας στον διαγωνισμό θα πάρουν μέρος, και θα έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τον κανονισμό του διαγωνισμού. Οι νικητές των Διαγωνισμών ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λαμβάνουν το βραβείο τους υπό τη μορφή εκπτωτικού κουπονιού ή δωροεπιταγής Va Bene. Οι τρόποι διάθεσης και η διάρκεια ισχύς των βραβείων αναγράφονται στον κανονισμό.
Το Va Bene διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να αναβάλει ή να ακυρώσει ένα Διαγωνισμό και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διεξαγωγή του.
Ενστάσεις, επιστροφές χρημάτων και άλλοι όροι διευκρινίζονται στον κανονισμό του Διαγωνισμού. Κάθε κατάχρηση ή απόπειρα κατάχρησης με στόχο την αδικαιολόγητη είσπραξη ενός δώρου, δύναται να επιφέρει ποινικές διώξεις.

 

16. Δωροεπιταγές και εκπτώσεις

Οι δωροεπιταγές ή οι προσφορές παρουσιάζονται με τη μορφή εκπτωτικών κουπονιών και διαθέτουν έναν κωδικό μοναδικό. Οι δωροεπιταγές και οι προσφορές δεν μπορούν να επιστραφούν ως χρήματα, σε κάθε αγορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο δωροεπιταγή και ένα μόνο κουπόνι για προϊόντα που δεν έχουν ήδη έκπτωση. Τα προϊόντα που αγοράζονται με κουπόνια ή δωροεπιταγές μπορούν, ωστόσο, να αντικατασταθούν εάν δεν σας ικανοποιούν. Η δωροεπιταγή ή το κουπόνι, θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας στο site και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους.
Δεν είναι συμψηφιζόμενα με άλλες προσφορές ή με εκπτωτικά κουπόνια.

Back to Top
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό GOLDNEW20 & κερδίστε έκπτωση 20%

*Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα με την αντίστοιχη ένδειξη

Καλάθι Αγορών
Κλεισε

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.